ANBI

NaamStichting MeHoRo
RISN of fiscaalnummer819283101
ContactgegevensStichting MeHoRo
t.a.v. de secretaris
Grutto 21
4231 EN Meerkerk
BestuurssamenstellingVoorzitter: dhr. G. de Gans
Secretaris: dhr. J. Bikker
Penningmeester: dhr. P. van Leeuwen
Transportcoördinator: dhr. B. van Zandwijk
Algemene bestuursleden: dhr. S. van der Linden, mevr. E. van Gorsel en dhr. L. Sterk
BeleidsplanBeleidsplan 2021-2024 klik hier.
Beloningsbeleid De inzet van de bestuursleden is onbezoldigd
DoelstellingHulpverlening in de ruimste zin op basis van diaconale uitgangspunten aan projecten, instellingen, natuurlijke personen en kerkelijke gemeenten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenActiviteiten 2021 klik hier.
Financiële verantwoordingFinancieel Jaarverslag 2021 klik hier