Ontstaan hulpverlening Hongarije / Roemenië

  1. In december 1988 is er in Meerkerk, in samenwerking met de CSHG-werkgroep ( = Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden) uit Ameide / Tienhoven, voor het eerst een inzamelingsactie voor voedsel en giften gehouden voor christenen in Roemenië. In 1989 is deze actie weer georganiseerd in samenwerking met de Diaconieën van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk uit Meerkerk.
  2. In januari 1990, direct na de omwenteling in Oost-Europa, is er door de genoemde Diaconieën een inzamelingsactie voor kleding gehouden.
  3. Deze kleding is direct weggebracht met 4 transportbusjes naar Boedapest, Tiszafüred, Debrecen (allen in Hongarije) en Cehu Silvaniei (Roemenië). Zowel in maart, augustus als ook in december van 1990, zijn er diverse acties gehouden voor kleding en naar de diverse bestemmingen in genoemde landen gebracht.
  4. Gedurende de jaren die daarop volgden, werden de acties herhaald. Hierdoor ontstonden er vaste banden met deze gemeenten in Hongarije en Roemenië.
  5. In de eerste jaren werden de acties voorbereid en uitgevoerd in een ad hoc werkgroep. In 1997 ontstond de wens om meer structuur in de hulpverlening aan te brengen. Mede ook om de opgedane ervaringen en kennis te behouden, werd er in Meerkerk het initiatief genomen tot de oprichting van een Commissie “MeHoRo”. De eerste letters staan voor : MeerkerkHongarijeRoemenië. In deze commissie participeren de drie genoemde Meerkerkse diaconieën.
  6. Er is gestart met inzameling van kleding en giften, waarmee de hulpverlening een constante factor kon worden. Ook wordt er twee maal per jaar een delegatie “uitgezonden” (de bekende voorjaars- en najaarsreizen). Dit ter bemoediging van de zustergemeenten en om voeling te houden met de behoeften ter plaatse. De delegatie verstrekt op deze reizen ook, indien gewenst, bijbels en christelijke lectuur in de Hongaarse taal.
  7. Vele gemeenteleden maakten al eens zo’n reis mee!
  8. Vanaf 2006 is de commissie omgezet in een Stichtingsvorm. Dit om nog meer stabiliteit en continuïteit in de basis te brengen, maar ook om de giften van particulieren en bedrijven fiscaal aantrekkelijk te maken. Vanaf 2006 wordt er gewerkt met een beleidsplan en gestructureerde projectverslagen.