Projecten op de kaart gemarkeerd:

Roemenië

Satu Mare

Het kerkdistrict van Satu Mare omvat 43 Hongaarse gemeentes. Men wil hier een vorm van tafeltje dekje opzetten naar een diaconaal model waar elders al goede ervaringen mee zijn opgedaan. Om dit te kunnen financieren wil men graag tweedehands goederen ontvangen van MeHoRo om die te verkopen. Wij steunen dit project sinds 2018.

Ákos / Géres

Via de tolk die wij gebruiken in Sechereşa, Valeria, hebben wij contact gekregen met de kerkelijke gemeente in Ákos. Valeria was directeur op de school in Ákos, inmiddels is zij hier leerkracht. In eerste instantie heeft MeHoRo hulpgoederen geleverd aan de school. Dit bestond hoofdzakelijk uit schoolmeubilair en verlichting. Daarna is de hulpverlening uitgebreid naar de kerkelijke gemeente van Ds. Dobai Zoltan.

De gemeente bestaat uit ca. 500 (Hongaarse) leden waarvan er gemiddeld 80 à 100 de diensten bezoeken (2 diensten per zondag). De kerk is een staatsmonument. Naast de kerk is een gemeentecentrum gerealiseerd met de toepasselijke naam: Siloam Ház.

Ongeveer 40 procent van de bevolking van Ákos bestaat uit Roma’s die in erbarmelijke staat leven. De gelovigen onder deze groep behoren tot de baptisten gemeente. Via de school is ook de kerk van Ds. Dobai Zoltan bij de Roma’s betrokken. Wij steunen dit project sinds 2010 met transporten vanuit Meerkerk.

Met behulp van de predikant van Ákos hebben we ook contact gelegd met een Hongaarse gemeente in Peterfalva in de Oekraïne.

Hulpvraag:
Alle soorten goederen, mits niet van te grote afmetingen, zijn welkom.
Daarbij valt te denken aan kleding, meubels, fietsen, huishoudelijke artikelen etc. De goederen worden verkocht voor een lage prijs aan kerkleden en aan de bevolking van Ákos. Zo komen de mensen goedkoop aan goede spullen en heeft de kerk inkomsten. De inkomsten worden gebruikt voor diaconale doeleinden, zoals voedselpakketten voor arme gemeenteleden. Ook ondersteunt de kerk van Ákos de naastgelegen kerkelijke gemeente van Géres waar Ds. Atilla Nagy staat. Ook deze gemeente profiteert van de hulptransporten van MeHoRo.

Jibou

MeHoRo heeft in 2014 besloten om deze gemeente te ondersteunen met hulpgoederen. Ds. Roberto Hogye Gal is predikant in deze gemeente. Hij is druk bezig met de jeugd en met gemeenteopbouw en met diaconale hulp aan ouderen en zieken. Dat de Hongaren in Transsylvanië een minderheid is geworden kunnen we goed zien aan het prachtige kerkje van deze gemeente. Pal naast dit kerkje is een door de staat flink gesubsidieerde grote Orthodoxe kerk gebouwd, waarbij het kerkje van Ds. Roberto Hogye Gal in het niet valt.

Hongarije

Budapest – Bethesda Kinderziekenhuis

Het Bethesda kinderziekenhuis in Budapest is het enige christelijke ziekenhuis in Hongarije. Het ziekenhuis staat goed bekend en behandelt ook patiëntjes uit Roemenië en Oekraïne. Er zijn veel problemen op financieel gebied, mede door het (anti-christelijke) beleid van de Hongaarse overheid.

Het ziekenhuis heeft een steunfonds opgericht. Dit steunfonds is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Het is ondergebracht in een stichting met 2 directeuren, waarvan ds. János Bencze er één van is. János Bencze heeft in Nederland theologie gestudeerd en spreekt goed Nederlands. Hij heeft de opdracht om bij instanties in binnen- en buitenland geld binnen te halen voor het fonds. Het ziekenhuis wil nadrukkelijk ook diaconaal aanwezig zijn in de samenleving.

MeHoRo is een kleine sponsor en wij richten ons op de diaconale kas. Met giften, kleding en de opbrengst van het “winkeltje” wordt Bethesda financieel ondersteund. De hulp van MeHoRo wordt zeer op prijs gesteld; in het bijzonder de partij kleding die jaarlijks in Budapest wordt afgeleverd. Deze kleding wordt aan het eind van het jaar ter beschikking gesteld aan de personeelsleden als compensatie voor hun lage salaris. Verder worden de persoonlijke contacten door de halfjaarlijkse bezoeken zeer gewaardeerd.

Tiszafüred – Gehandicaptenhuis

In het plaatsje Tiszafüred ondersteunen wij sinds 2019 een gehandicaptenhuis. Er zijn al langer contacten met Sandor Szucs en het gehandicaptenhuis. In 2019 is het dan ook benoemd als project van MeHoRo en is steun met goederen voor de komende 3 jaar toegezegd. Het gehandicaptenhuis kan altijd stevige meubels gebruiken. Wilt u uw oude meubels schenken aan MeHoRo? Kijk dan bij steunen