Reisverslagen & nieuws

Met de projectgemeenten en projectinstellingen worden warme contacten onderhouden. MeHoRo streeft ernaar om ieder voorjaar en ieder najaar deze projecten te bezoeken. Ook worden op deze reizen soms contacten van reeds afgeronde projecten bezocht waarmee de vriendschapsbanden zijn gebleven. De goederentransporten kunnen soms met vrijwillige chauffeurs worden gedaan.

Door corona hebben we in 2020 onze projecten helaas niet kunnen bezoeken, ook de voorjaarsreis 2021 is geschrapt. Onze giften die normaal worden overhandigd tijdens de bezoeken hebben we per bank over kunnen maken. Veel bewoners leven onder de armoedegrens, vooral ouderen hebben het moeilijk. In Roemenië is het sociale vangnet voor ouderen (AOW) zeer gering, 28 euro per maand voor een alleenstaande  en 51 euro per maand voor een echtpaar. Mehoro geeft uw gaven in overleg met het bestuur en vertegenwoordigers uit de kerkenraden door aan de mensen die het in deze tijd het meest nodig hebben. Zodoende kunnen wij hun situatie enigszins verlichten. Gedurende de lockdowns in verschillende landen in het voorjaar van 2020 kreeg onze transport organisator Bert van Zandwijk het voor elkaar om 6 grote vrachtwagens met hulpgoederen naar Hongarije en Roemenië te transporteren.

Van de laatste reizen kunt u onderstaand de verslagen downloaden.

Facebook

De facebookpagina van MeHoRo is te benaderen via onderstaande link:
https://facebook.com/mehoro

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de MeHoRo nieuwsbrief, deze komt een aantal maal per jaar uit

De meest recente nieuwsbrieven vindt u hieronder.