Steunen & Contact

Steunen

Natuurlijk kunt u MeHoRo steunen en wel op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld met een gift, een schenking, een legaat of een (deel van de) erfenis. Ook kunt u elke maand kleding brengen (zie het laatste nieuws bovenaan de site voor de eerstvolgende inzameling). Of u kunt uw oude meubels, fietsen e.d. die nog in goede staat verkeren schenken aan projecten in Hongarije en Roemenie. Belt u hiervoor naar Bert van Zandwijk (06-53 28 17 58) of naar Gerard de Gans (06-53 25 46 42).

De stichting MeHoRo is heeft sinds 2008 een ANBI-status. Dit betekent voor u, dat u een geschonken bedrag kan aftrekken van de inkomsten – of vennootschapsbelasting. Het bankrekeningnummer van de stichting MeHoRo is: NL 22 RABO 0127 0392 01 EUR, deze gelden worden gebruikt voor alle projecten.

U kunt ons ook steunen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld met het helpen bij de kleding inzameling en het inpakken daarvan en/of het laden van de kleding en andere hulpgoederen in de vrachtauto.

Heeft u interesse? Meldt u dan bij Huib Slingerland:
tel. 06-33347663

e-mail: secretaris@mehoro.nl

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wellicht een compliment? Neem dan contact op met onderstaand formulier.