Steunen & Contact

Steunen

Natuurlijk kunt u MeHoRo steunen en wel op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld met een gift, een schenking, een legaat of een (deel van de) erfenis. Ook kunt u elke maand kleding brengen (zie het laatste nieuws bovenaan de site voor de eerstvolgende inzameling). Naast de kledinginzameling is het ook mogelijk om uw oude meubels, fietsen e.d. mits in goede staat te schenken aan projecten in Hongarije en/of Roemenie. Belt u hiervoor naar Bert van Zandwijk (06-53 28 17 58) of naar Gerard de Gans (06-53 25 46 42).

De stichting MeHoRo heeft sinds 2008 een ANBI-status. Dit betekent voor u, dat u een geschonken bedrag in mindering kan brengen op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bankrekeningnummer van de stichting MeHoRo is: NL22RABO0127039201, deze gelden worden gebruikt voor alle projecten.

U kunt ons ook steunen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld met het helpen bij de kleding inzameling en het inpakken daarvan en/of het laden van de kleding en andere hulpgoederen in de vrachtauto.

Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij Gerard de Gans (06-53254642) of Jan Bikker. E-mail: secretaris@mehoro.nl

Inboedel doneren

Bij iedere ontruiming van een woning, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare, blijven veel spullen over waar u geen bestemming voor heeft maar die nog te goed zijn om weg te gooien. We worden daarom regelmatig gevraagd om een woning leeg te ruimen. De inboedel, waaronder eventueel kleding en diverse andere bruikbare goederen, wordt dan geschonken aan onze stichting. Wij dragen zorg voor de woningontruiming, en de spullen krijgen een tweede leven in Hongarije en Roemenië. We vragen hiervoor, afhankelijk van de omstandigheden, soms een extra vergoeding voor de onkosten. Deze is afhankelijk van de kosten die we moeten maken. We vragen u dan deze vergoeding te voldoen middels een donatie aan de stichting, deze donatie is belastingaftrekbaar.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wellicht een compliment? Neem dan contact op met onderstaand formulier.